top of page

Baby's 0-2 jaar

Er zit veel variatie in het bewegen en de ontwikkeling van baby's. Over het algemeen maken baby's grote sprongen in de eerste levensjaren, dit kan echter bij de een sneller verlopen dan bij de ander. 

Dat hier grote variatie in zit hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn, wel is van belang dat er goed uitgezocht wordt wat hieraan ten grondslag ligt. Meestal wordt dit door de huisarts of het consultatiebureau gesignaleerd.

De onderstaande indicaties kunnen door de kinderfysiotherapeut behandeld worden:

- Voorkeurshouding / afplatting achterhoofd;

- Weinig variatie of eenzijdig bewegen, niet op de buik willen liggen;

- Te lage of te hoge spierspanning (slapte / overstrekken);

- Huilbaby's;

- Niet gaan / moeite met kruipen;

- Billenschuiven;

- Cerebrale parese, obstetrische plexus brachialis laesie, kinderen met syndroom van Down.

IMG_0335.JPEG
bottom of page